Een belangrijk deel van je leven werk je. Het is jammer voor alle partijen, als je er (te) laat achter komt dat je niet aan het doen bent waar je kracht ligt, of waar je plezier uit haalt. Vooral wanneer dit ten koste gaat van werkgeluk, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Met coaching op haptonomische basis begeleid ik organisaties en werkende mensen preventief en curatief zodat de capaciteit van zowel werknemers als organisatie weer volledig benut wordt.

Coaching

Met behulp van de ervaringsgerichte oefeningen uit de haptonomie coach ik mensen in hun professionele groei. Je werk is een plek waar je veel tijd doorbrengt. Het is noodzakelijk om in je onderhoud te kunnen voorzien, maar idealiter is het ook een plek waar je jouw kwaliteiten met plezier inzet en ontwikkelt. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Soms loop je vast omdat wie jij bent, botst met wat er van je gevraagd wordt. Je gaat je aanpassen en dat gaat ten koste van jezelf, en vaak ook ten koste van je prestaties. Dan is het van belang om pas op de plaats te maken, en te onderzoeken waar jij ook weer precies voor staat. Dit soort vragen komen daarbij aan de orde:

 • Hoe authentiek ben ik en kan ik zijn in mijn werk?
 • Kan ik mijn talenten voldoende benutten?
 • Kan ik mijn potenties voldoende uitbouwen ?
 • Wat geeft me nu echt energie?
 • Hoe houd ik evenwicht tussen mijn werk, gezin en sociale leven?
 • Waar ligt mijn persoonlijke kracht en hoe zorg ik dat ik die zo optimaal mogelijk inzet?
 • Wat is mijn innerlijk verlangen en streef ik dit wel na?
 • Durf ik te gaan staan voor wie ik ben?

Om jezelf te kunnen laten zien en om je vermogen optimaal te benutten, is het belangrijk dat je weet wat er in je leeft en wie je bent. Dat is precies het terrein van coaching op haptonomische basis.

Burnout preventie/begeleiding

De impact van een werknemer die uitvalt is groot. Ik merk dat het voor werkgever en werknemer vaak lastig is om op een constructieve manier met elkaar in contact te blijven. De werknemer heeft ruimte en afstand nodig om te herstellen. Hij is vaak in therapie om te doorgronden waarom hij zo over zijn grenzen is gegaan. Hij leert hoe hij zijn grenzen beter kan leren herkennen en aangeven wanneer hij weer aan het werk gaat. Dit is een intensief proces waarin iemand een grote verandering doormaakt. Zo’n proces kost tijd maar als het lukt, en het blijkt nog steeds te passen, dan krijgt de organisatie er een veel zelfbewustere en krachtigere medewerker voor terug.

De werkgever is vaak betrokken bij het welzijn van de werknemer en wil er vaak alles aan doen om het herstel te ondersteunen. Ook is er de onzekerheid over de tijd die het herstel gaat kosten en de financiële impact daarvan. Bovendien is het ook niet altijd duidelijk of de medewerker na zo’n intensief veranderingsproces nog bij de organisatie zal passen. Toch is de rol van de werkgever van cruciaal belang voor het herstel van de werknemer. En is een adequate aanpak ook een signaal naar de rest van de organisatie.

Het tijdig herkennen van de signalen is van groot belang:

 • Het alsmaar door willen en moeten gaan van jezelf.
 • Een opgejaagd gevoel hebben en niet meer kunnen stoppen met werken.
 • Dingen moeten af anders gaat het mis.
 • ‘ s Nachts bezig zijn met je werk en niet meer tot rust kunnen komen.
 • Je verliest het contact met je lichaam.
 • Je bent alleen nog maar een ‘hoofd met gedachten’.
 • Emotionele uitbarstingen waar je je voor schaamt, maar die je niet mee tegen kunt houden.

Soms zien de mensen om je heen het al scherper dan jijzelf, maar weten ze echt niet hoe ze je moeten bereiken. Mocht jij dit herkennen bij jezelf of bij een van je collega’s, neem dan contact met me op.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Vitaliteit is een optelsom van verschillende, voor de hand liggende zaken, zoals: gezond eten, genoeg slapen, voldoende bewegen, voldoende ontspanning en hoe tevreden je bent met je sociale contacten en je werk. Uit onderzoek is gebleken dat mensen vitaler zijn naar mate ze meer invloed ervaren op hun eigen leven. Je mentale welzijn is van cruciaal belang om in staat te zijn op bovengenoemde terreinen de juiste keuzes te maken. En tegelijkertijd beinvloeden ze op hun beurt ook weer je mentale welzijn. Als je niet meer weet wát het gevolg is en wát de oorzaak, neem dan contact met me op. We kijken samen wat er nodig is om de cirkel te doorbreken.​

Ook binnen organisaties is vitaliteit van medewerkers van groot belang om de organisatiedoelen te realiseren. Alleen wanneer mensen doen wat bij ze past, wanneer ze gezien worden voor wat ze aankunnen, en ze het vertrouwen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, dan maak je optimaal gebruik van wie je mensen zijn en wat ze in huis hebben.

Mocht je merken dat dit binnen jouw organisatie niet het geval is, dat het niet stroomt, en wil je het graag anders? Neem dan contact met me op. Ik denk graag mee om de vitaliteit in de organisatie weer te herstellen.

Meer weten?

Wil je aftasten of coaching & advies op haptonomische basis iets is voor de afdeling of organisatie? Stel me je vragen, of maak een afspraak.